Vi installerade i slutet av mars 2019 250 m2 solceller på vårt tak. Vi räknade initialt med att detta skulle spara knappt 25 ton CO2 per år vilket motsvarar ca 40% av vår energiförbrukning knuten till fastigheten.
Vi kan nu utvärdera hur den första månaden har utfallit.

April 2019:

Mängd CO2 som vi INTE släppt ut i atmosfären – 2,55 ton
Mängd energi som systemet genererat – 4,80 MWh

Om ni har några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta vår miljöchef Anders Greschik på anders@gleitmo.se
eller Tel 0300-33331.