Våra friktions- och slitageminskande ytbeläggningar för applicering på elastomerer (o-ringar, tätningar, packningar m.m.) syftar till att möjliggöra en ersättning av ”våta” smörjfilmer som såpvatten, olja och smörjfett när sänkta monteringskrafter krävs av tekniska eller ergonomiska skäl. Fler fördelar som kan fås är att torra, kladdfria och färdigsmorda detaljer kan lagras monteringsfärdiga samtidigt som funktionsvariationer och därmed kassationer minimeras samtidigt som våta smörjmedel inte behöver hanteras i processen överhuvudtaget.

Tidningen Ytforum undrade om dom kunde intervjua oss och skriva en artikel om dessa produkter och processer. Som resultat av detta (virtuella) möte har Ytforum skrivit en artikel om denna del av vår verksamhet. Artikeln i sin helhet finner du här i PDF format.

Vid frågor, kontakta Anders Greschik på anders@gleitmo.se eller 0300-333 31.

coatings för elastomerer