Yrkeshögskolan i Varberg har identifierat den ökande användningen av kompositmaterial som en möjlig framtida kompetensflaskhals i svensk industri. Man har därför startat en utbildning till Komposittekniker för att ge industrin en möjlighet att utbilda sin personal inom detta växande område.

Vi har blivit ombedda att hålla en introduktionskurs i limteknik för kompositmaterial vilket vi gjorde 12/12.
Vi hoppas och tror att ni som deltog i utbildningen fick med er grundläggande kunskap och några aha-upplevelser!

http://campus.varberg.se/yrkeshogskola/komposittekniker

Vid frågor om detta evenemang, kontakta Malin Nordgren (malin@gleitmo.se).