Vi kan nu provbelägga era detaljer hos oss!

Vill du testa funktionen hos våra torra smörjfilmer? Vi har ett av marknadens bredaste program med torra filmer baserade på PTFE, MoS2, silikon och grafit. För att nå speciella önskade egenskaper finns dessa med en lång rad olika bindemedel och med vatten eller lösningsmedel som bärare.

Vi har investerat i utrustning för att kunna provbelägga torra smörjfilmer för våra kunder. Avsikten med detta är främst att öka möjligheten att provbelägga artiklar av alla slag med alla olika lacker som finns i vårt sortiment oavsett volymer. Vi kan på detta sätt erbjuda tester med hela vår sortimentbredd utan begränsningar och samtidigt utforma detaljerade processinstruktioner som ni kan ta med er vid kontakter med era legobeläggare.
Vid mindre volymer kan vi även i vissa fall åta oss legobeläggning där detta inte kommer i konflikt med våra etablerade ytbehandlingspartners.

Vid intresse; kontakta Anders Greschik på anders@gleitmo.se alt. 0300-33331.