Hos en av våra fordonskunder fanns ett problem med missljud orsakade av stick-slip mellan en zinkbelagd stålpinne och ett plastmaterial. Delarna ingår i en gångjärnskonstruktion. Traditionellt använder man oftast ett smörjfett eller en olja i ett fall som detta men av olika anledningar ville man hellre kunna montera en färdigsmord pinne. Detta är naturligtvis inte möjligt om man använder ett fett eller en olja utan vi började fundera på olika torra filmer. För några år sedan utvecklade Fuchs Lubritech i samarbete med oss och en av våra kunder inom fordonsindustrin en s.k. glidlack som ger minimal statisk friktion och som kan beläggas på de flesta förekommande plastmaterial som förekommer inom fordonsindustrin. Produkten är vattenburen och ger en torr, mattransparent, knappt 10 µm tjock beläggning på pinnens yta. Tester har visat att denna produkt/metod fungerar utmärkt och vi gör sedan en tid tillbaka beläggningsjobbet själva hos oss i Kungsbacka.

Kundnytta:
– Man vet att smörfilmen sitter kvar på friktionsytorna efter montering trots mycket små eller inga spalter.

– Man behöver inte ”kladda” med oljor eller smörjfett vilket minskar risken att smutsa ner detaljerna under monteringen. Detta minskar kostnaderna för efterföljande rengöringsoperationer.

– Man får torra och färdigsmorda detaljer ut till monteringsstationerna och man vet därmed att alla detaljer får rätt mängd och rätt typ av smörjmedel applicerat. Man bygger därmed bort variationerna i kvalitet som manuell applicering av olika operatörer innebär.