Vi har deltagit i Squeak & Rattle Forum som denna gång arrangerats hos Volvo Cars i Göteborg.

Vi har lyssnat till olika föredragshållare som har talat om det som vi kallar ”upplevd kvalitet” (Perceived Quality) ur olika synvinklar. Vi har fått lära oss mer om teoretiska beräkningsmetoder och praktiska testmetoder. Vi är nu en bit på väg mot vad som måste betecknas som det långsiktiga målet, att teoretiskt kunna förutsäga var och hur eventuella problem kan komma uppstå, så att dessa kan konstrueras bort redan på ritbordet.

Läs gärna mer om denna samarbetsgrupp:
https://www.gleitmo.se/case/samarbete-kring-friktionsmatning-motverka-missljud/

 

Vid frågor – Kontakta Anders Sundström på 0300 459302 alt. anders.sundstrom@geitmo.se.