Vi har åter deltagit i Squeak & Rattle-mötet som denna gång arrangerats hos Volvo Trucks i Göteborg.

Vi har denna gång haft en egen föredragning rörande hur man med en rheometer kan mäta statisk friktion mellan olika material, vilket har stor potentiell användning för att t.ex. avgöra vilka materialkombinationer som sannolikt ger eller inte ger stick-sliprelaterade missljud. Vi har även lyssnat till ett antal intressanta föredrag från kollegor inom SRCA-gruppen.

Vi vill rikta ett stort tack till Volvo Truck som arrangerade mötet denna gång och till alla kollegor som bidrog med sin spetskunskap.

Vid frågor – Kontakta Anders Sundström på 0300 459302 alt. anders.sundstrom@geitmo.se.