För att anpassa oss ännu bättre till våra lokala krav har vi valt att få två av våra smörjmedel för spårbunden trafik godkända enligt SS 155470 som är brett accepterad av svenska kunder som en garanti för att smörjmedlet ifråga är ett bra miljöval.

Tramlub SSM ECO och Locolub ECO är två av våra på den globala marknaden vanligaste miljöanpassade smörjmedel för spårbunden trafik.

Tramlub SSM ECO är ett konsistent fett i NLGI 1,5 som vanligtvis doseras på rälflanken via banvallsmonterade utrustningar.

Locolub ECO är ett flytfett i NLGI 000 som huvudsakligen appliceras på hjulflänsen från lokmonterade utrustningar.

Vid frågor – Kontakta Magnus Björnberg på 0300 33338 alt. magnus@geitmo.se.