Vi kommer under våren att installera 250 m2 solceller på vårt tak. Vi räknar med att detta skall spara knappt 25 ton CO2 per år. Detta motsvarar ca 40% av vår energiförbrukning knuten till fastigheten.

Efter en förhoppningsvis positiv utvärdering av denna investering finns det möjligheter att addera fler solpaneler i framtiden.

Med vänlig hälsning
Anders Greschik, Kvalitets- & Miljöansvarig

anders@gleitmo.se
Tel 0300-33331