Stora öppna kuggväxlar behöver löpande service och inspektion. Detaljkostnaden är mycket hög och haverier är extremt kostsamma inom bland annat gruvindustrin, cementindustrin och pappersindustrin där dessa växlar är vanligast. Vi erbjuder service och underhållslösningar för maximal livslängd med minimalt stillestånd.

> Läs mer om hur vi hjälpte Atlas Copco
> Läs mer om vårt serviceerbjudande
> Kontakta oss