anton-paar-2Fordonsindustrin arbetar målmedvetet för att uppfylla de högt ställda kraven på såväl faktisk som upplevd kvalitet. Kunders upplevda kvalitet kan, bland mycket annat, påverkas av missljud orsakade av stick-slip-fenomen.

Det finns olika metoder att motverka stick-slip som vi på Gleitmo erbjuder redan idag. Efter våra egna mätningar i en applikation hos Volvo Cars började vi fundera över om inte vår testmaskin/metod vore ett intressant komplement till de metoder som normalt används inom fordonsindustrin.

Volvo Cars ingår, liksom vi, i Squeek and Rattle Competence Arena (SRCA) som är ett samarbete mellan Chalmers, ÅF, LeanNova, BETA, Volvo Lastvagnar, Gleitmo, CEVT och Volvo Cars. Samarbetet har som mål att initiera projekt mellan den akademiska världen och industrin för att hitta nya innovationer och lösningar mot missljud.

Diskussioner ledde till att Volvo Cars tog initiativet att starta ett examensarbete i ämnet. Examensarbetet inleddes i samverkan mellan Luleå Tekniska Högskola, Volvo Cars samt Gleitmos testmaskinleverantör, Anton Paar GmbH.

Ett flertal tester gjordes med olika testparametrar med två olika maskiner: Ziegler och Anton Paar MCR 302. Förhoppningen är att man skall kunna får ut data om friktionsegenskaperna hos olika materialkombinationer. Dessa data skall ge värdefull kunskap om vilka material, ytbehandlingar, ytstrukturer och eventuella smörjmedel som fungerar för att motverka missljud i framtidens fordon.

Anton Paar-maskinen som vi har i vår testavdelning har visat sig vara ett bra komplement till Siegler-maskinen som finns hos Volvo idag.