RockCast 150 är en tvåkomponents snabbhärdande polyuretanharts för tillverkning av delar och grepp för klättringssporter.

RockCast 150 motsvarar marknadens alla krav på bra mekaniska egenskaper och enkel tillverkning.

Produkten är även konkurrenskraftig mot andra materialtyper som t.ex. polyester, vilka är hälsofarliga.

Egenskaper:

• Potlife: 2,5 minuter.
• Polyuretanharts utan fyllning.
• Hög nötningsbeständighet och slaghållfasthet.
• Enkel att jobba med – Kan gjutas manuellt eller med maskin.
• Kort avformningstid.
• För produktion av små och medelstora (< 5kg detaljvikt) klättringsgrepp.
• PAK-testad och godkänd: Ingen utgasning av polycykliska aromatiska kolväten.
• Nästan vilken form/geometri som helst kan tillverkas pga mindre sprödhet.
• UV-stabilt material och färger för utomhusapplikationer.
• Lätt att rengöra.
• Neutral färg möjliggör pigmentering med valfri färg.

 

Med vänlig hälsning
Malin Nordgren
malin@gleitmo.se
Tel 0300-33337 alt 0702-802032