Några av våra kunder har haft problem med nedladdningen av tekniska datablad och säkerhetsdatablad från vår webbsida.
Problemet är orsakat av säkerhetsarbetet med vår webbsida. Den nya brandvägg som har installerats har tyvärr orsakat att en del kunder blivit blockerade från möjligheten att logga in för nedladdning av pdf-filer.
Vi beklagar detta fel och arbetar för att snarast möjligt få sidan att fungera som avsett.
Om ni har behov av datablad och råkar ur för detta fel – v.v. kontakta oss per telefon eller e-post.

 

För mer information, kontakta Andreas Johansson på 0300 459303 eller aj@gleitmo.se.

 

brandvägg