Friktion uppkommer genom ojämnheter och adhesion mellan olika ytor. Friktion skall i många applikationer vara hög (broms, koppling etc) och i andra låg (rullningslager, glidlager mm). En korrekt friktion – inte nödvändigtvis minimal eller maximal – är därför en nyckelfråga i jakten på en optimal och effektiv lösning.

På Gleitmo har vi en Anton Paar Tribometer till vår hjälp, vår labbverksamhet kan hjälpa dig att:

Testa statisk friktion mellan valfria material. Hög statisk friktion kan bl.a. ge missljud/stick-slip. Test används förebyggande eller inför förbättringsåtgärd.
Testa dynamisk glidfriktion mellan valfria material. Genom att jämföra slitagemärkena i provplattorna kan vi välja rätt smörjmedel som skydd mot slitage.
Testa dynamisk friktion i fettsmorda rullningslager. Vi kan jämföra rullmotståndet hos olika smörjmedel från 0 till 3000 rpm. Med rätt smörjmedel kan vi optimera åtgång och minska komponentslitage.
Testa break loose momentet hos fettsmorda rullningslager och jämför lågtemperaturegenskaperna (ned till -40 C) hos olika smörjmedel.

Samtliga tester kan göras i temperaturer från -40°C till +200°C.
Många kunder t ex inom fordonsindustrin kräver full funktion i temperaturer ned till -40 C.
De flesta oljor stelnar dock redan vid -20 – -25 C och friktionen mellan två material varierar kraftigt om testen sker i normal eller i extremt kall/varm miljö.
Vår testmiljö möjliggör exakta och därmed rättvisande resultat vilket är avgörande vid val av rätt smörjmedel.

Nyfiken på hur vi kan effektivisera din lösning?
Kontakta vår specialist, Anders Greschik
Tel 0300-333 31
anders@gleitmo.se

> Läs gärna mer om vår labbverksamhet här