Vi vill tacka alla som besökte oss under vår ”Öppet Hus-dag” på Volvo Personvagnar i Göteborg i januari. Många både nya och tidigare bekanta tog sig tid att avsätta en stund för oss. Vi hade många intressanta tekniska diskussioner inom de i förväg annonserade fokusområdena. Vi är övertygade om att dessa kommer att leda till ett ytterligare utvecklat samarbete i framtiden.

Tack!

//Gleitmo-teamet