Vi har investerat i en ny penetrometer som man använder för att bestämma konsistensklassen på smörjfett. Vår gamla maskin har därmed kunnat gå i en välförtjänt pension.

Den nya maskinen från Anton Paar är helt digitaliserad och är bl.a. utrustad med ett Quarter Scale Cone-system för att även kunna mäta konsistensklassen på mycket små fettprover.

Vi använder främst denna maskin för kvalitetskontroller samt för undersökningar relaterade till pågående kundcase men vi kan naturligtvis vid behov även göra oberoende tester.

För mer information, kontakta Anders Greschik på anders@gleitmo.se eller 0300 333 31