AS-300x300Anders Sundström kommer att börja hos oss som ansvarig försäljningsingenjör för specialsmörjmedel under juni månad. Anders är utbildad högskoleingenjör från Linköping och kommer huvudsakligen att ansvara för våra kunder inom fordonsindustrin. Vi hälsar Anders hjärtligt välkommen till vårt team.
Vi är övertygade att Anders kommer att bidra med sin kompetens, drivkraft och nya fräscha idéer vilka kommer att bidra till nöjda kunder och vår vidare utveckling.

Ni kan nå Anders på 0300-459302 eller på anders.sundstrom@gleitmo.se.