Vi har som ersättare till Kersti anställt Angela Jonsson, bosatt i Kungsbacka. Angela kommer närmast från PWC och har tidigare arbetat som ekonomichef för flera ägarledda bolag. Angela kommer att ta ett utvidgat ansvar som ekonomichef hos oss. Vi hälsa Angela hjärtligt välkommen till oss och ser fram emot ett gott samarbete.

Ni kan nå Angela på angela@gleitmo.se eller på 0300 333 32.