LIGHTer är ett branschöverskridande samarbete mellan organisationer, företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter. LIGHTer har uppdraget att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram inom lättviktsmaterial och därmed bidra till ökad konkurrenskraft för svensk industri genom bl.a. ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Tillsammans med Swerea IVF och Andrénplast ingår Gleitmo i LIGHTers teknikgrupp.

– Vårt medlemskap kommer att tillföra nytta främst för våra kunder inom fordonsindustrin. I många fordonsapplikationer ingår komponenter av formsprutad eller vacuumformad polypropen. Normalt är dessa inte limbara, vilket vore önskvärt, säger Anders Greschik, kvalitetsansvarig på Gleitmo.

Samarbetet inom LIGHTer ger möjlighet att utveckla innovationer och processer som utvärderar och kvalitetssäkrar limning av polypropenmaterial. Som medlem får Gleitmo även tillgång till omvärldsbevakning och information om pågående projekt och satsningar inom lättviktsområdet.

– Samarbetet stärker oss i vår strävan att ligga i framkant när det gäller att hitta optimala helhetslösningar. Det vinner både vi och våra kunder på, avslutar Anders Greschik.

För mer info – se http://www.lighterarena.se/

Vid frågor – Kontakta Malin på 0300 33337 alt. malin@gleitmo.se.