Gleitmo är nu medlem i Lighter – en arena för ökad kompetens gällande hur produkter skall göras lättare.

LIGHTer är en samarbetsorganisation vars syfte är att via branschöverskridande samarbeten mellan näringsliv, akademi och myndigheter stärka vår regions kompetens och konkurrenskraft gällande nya lättviktskonstruktioner. LIGHTer koordinerar det som sker inom forskning, utveckling, teknik och kompetensutveckling i Sverige. LIGHTer är navet inom svensk lättviktsteknik.

För mer info – se http://www.lighterarena.se/

Vid frågor – Kontakta Malin på 0300 33337 alt. malin@gleitmo.se.