Vi tackar alla besökare till vår monter för intressanta diskussioner och för visat intresse av våra spårsmörjmedel.

Vi ser med glädje fram emot fortsatta samtal om minimering av oljud och slitage på hjul och räls, och om inte förr så ses vi igen 6-8 oktober 2015.