Att limma polypropen (eller PP – polypropylen) har alltid varit svårt. För att få en hundraprocentig limfog som klarar höga och låga temperaturer är svetsning troligen fortfarande den bästa metoden.

Under senare år har dock utvecklingen av polypropenbaserade smältlimmer avsedda för limning av PP gått framåt.

Från fordonsapplikationer till förpackningar är det nu i många av dessa applikationer möjligt att med ett PP-baserat smältlim skapa en fog med tillräcklig hållfasthet.

Man måste iaktta försiktighet med främst appliceringstemperaturen. Smältlimmet måste appliceras vid högsta möjliga temperatur för att erhålla rätt hållfasthet.

Tecbond lim är optimerade för olika applikationer med särskiljande krav. Tecbond 263 applicerad vid +200°C limmar PP mot PP men inte PP mot andra material. Tecbond 267 och 261 limmar PP mot andra material. Tecbond 267 används ofta för limning av lister tack vare sin unika kombination av vidhäftning och temperaturresistens.

Tecbond 261 och 420 används för montering av Correx PP plastplattor vilka används i många semipermanenta applikationer som förpackningslådor och skyltar.

Vid limning av polypropen rekommenderar vi industriella limpistoler som kan ställas in på så nära +200°C som möjligt och som klarar att bibehålla denna temperatur under appliceringen eftersom detta kraftigt förbättrar fogens hållfasthet.
Det är också viktigt att mängden lim och appliceringstiden kontrolleras noggrant för att erhålla konstanta förhållanden i processen. Om man följer dessa basregler är det nu möjligt att limma polypropen på ett effektivt sätt.

För mer information, kontakta Anders Greschik på anders@gleitmo.se eller 0300-33331.