Pandemin rullar på oavsett bråken mellan Tegnell och Olsén eller Norge och Sverige. Vilken strategi som totalt sett fungerar bäst lär framtiden utvisa. I vilket fall som helst så måste vi förhålla oss till det faktum att pandemin kommer att fortsätta att påverka våra liv och våra verksamheter under en längre tid än vi hade hoppats på. Vi hoppas att så få som möjligt skall drabbas av allvarliga konsekvenser och vi fortsätter därför att efter bästa förmåga följa folkhälsomyndighetens råd.

Vi arbetar med full styrka utan permitteringar och samtliga leverantörer levererar med normal kapacitet. Detta innebär att vi hittills inte har haft och heller inte förväntar oss att få några onormala leveransstörningar under hösten.

Vi har även sedan i mars månad ökat på våra säkerhetslager för att ha en större motståndskraft vid eventuella framtida leveransstörningar.

Vi genomför nödvändiga kundbesök under förutsättning att båda parter följer rekommenderade säkerhetsrutiner och självklart gör vi gärna virtuella ”besök” eller möten via Teams, Skype etc. Samma förutsättningar gäller vid besök hos oss.

Vid eventuella frågor, kontakta gärna oss på 0300-333 33 eller på info@gleitmo.se.