Ett av våra miljömål har ju varit att installera solceller för att minska mängden köpt elenergi. Även om vi köper kontrakterad sol- och vindenergi för att täcka in den lejonpart av den totala förbrukningen som vi i dagsläget inte kan producera själva så är egenproducerad förnyelsebar energi i dagsläget enligt vår mening en bättre garant för ett hållbart system.

Det är därför glädjande att se att systemet faktiskt levererar ganska precis det vi hade planerat. Staplarna nedan visar våra elenergiinköp sedan 2008. Till saken hör också att vi under senare år ökat vår totala energiförbrukning pga en ökande beläggningsverksamhet vilket krävt mer användning av energislukande produktionsutrustningar. Vi har även fler el- och hybridbilar som laddas under arbetstid. Trots denna ökande förbrukning så har våra inköp av ”grön” el kunnat minskas med 32 % mellan 2018 och 2020. Detta är till stor del beroende på den elektricitet som vi själva producerar i vår solcellsanläggning.


Vi ser fram emot vidare satsningar inom detta och andra områden som kan minska Gleitmos miljöpåverkan och öka vår verksamhets långsiktiga hållbarhet i framtiden. Hör gärna av er om ni har några frågor.