O-ringarGleitmo SFL 9680 är en lufttorkande 3-komponents glidlack baserad på en specialbindare och ett lösningsmedel. Produkten ger en torr smörjfilm med goda smörjegenskaper och mycket bra abrasionsresistens.

Gleitmo SFL 9680 används för smörjning av elastomerer. Produkten har mycket god vidhäftning mot många olika material. Produkten ger mycket låg friktion och underlättar monteringen av t.ex. tätningar.