Vi har fått leveransen av vår första tjänstebil med el-dieselhybridteknik!

Volvo V60 Hybrid har en praktisk räckvidd på ren eldrift på 50 km. Detta räcker för en del i personalstyrkan som normalt inte kör långkörningar. Den utgör därför ett miljöbilsalternativ för oss i de fall ett helelektriskt fordon inte bedöms vara praktiskt möjligt.
Med denna hybridbil och den tidigare inköpta elbilen räknar vi med att spara minst 5 ton CO2 på årsbasis.

Vid frågor – Kontakta Jonas på 0300 33335 alt. jonas@gleitmo.se.