NMP (N-metyl-2-pyrrolidon) har tidigare klassats Xi R36/38 men har nu fått den betydligt allvarligare klassningen T R61 (kan orsaka fosterskador) och Xi R36/37/38.

Vi har sedan en tid arbetat på att ersätta NMP i samtliga våra produkter och i detta fall ersätter gleitmo SFL9085 vår gamla gleitmo 985 av denna anledning. Läs mer här!