De flesta produkter på marknaden som är avsedda för denna applikation är baserade på mineraloljor och kopparpulver.
Detta betyder att de minst skall klassificeras H410 (mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter) samt skyddsangivelse P273 Undvik utsläpp till miljön).

     Traditionell produkt                                                              Meisselpaste Bio

                

Kopparpulver ifrågasätts alltmer av miljöskäl, speciellt i applikationer där produkten kan läcka ut i mark och vatten.
För första gången har Fuchs nu utvecklat en alternativ produkt som både är fri från koppar och är snabbt biologiskt nedbrytbar.
Den är avsedd för insticksverktyg och bussningar på hydrauliska borrhammare.
Meisselpaste Bio kan även användas under vatten och i höga temperaturer samt fungerar som universell monteringspasta och släppmedel för högt belastade gängor, t.ex. i borrutrustningar.

 

Vid frågor – Kontakta Magnus Björnberg på 0300 33338 alt. magnus@geitmo.se.