Hand in Hand har nått eller överträffat nästan samtliga uppsatta mål för arbetet i Gitare!

360 spirande entreprenörer har utbildats och tränats i hur man driver små en- eller fåmansföretag i den miljö man lever i på Kenyas landsbygd. Dessa människor och deras familjer är inte längre beroende av yttre hjälp för att klara av sina basala behov utan klarar att försörja sig själva. Vi är stolta över att ha bidragit till att denna transformation har kunnat ske.

För mer slutrapport –> Slutrapport
För mer information –> Hand in Hand