Universellt rengöringsmedel för bläck, färger, lacker, hartser och lim. Ersätter ketoner, acetater och aromater.

Dexcel SL 70 gör det möjligt att öka säkerheten på arbetsplatsen utan att ge avkall på evaporationshastigheten som gör produkten möjlig att använda i produktion. Produkten är universell. Rengör, innan polymerisationen är klar, de flesta bläck, färger, lacker, hartser och lim.

dexcel

 

•              Ersätter aromater, ketoner och acetater. 

•              För rengöring av tryckeriutrustningar. 

•              Borttagning av hartser, PUR-skum,

                polyesterharts, gelcoat m.m. 

•              Universell användning. 

•              Rengöring av tryckerimaskiner och lackboxar.

 

Klicka här för det tekniska databladet: Dexcel SL 70 (pdf)

 

Vid intresse, kontakta Anders Greschik på

anders@gleitmo.se alt. 0300-33331.