17/5 springer vi på gleitmo Göteborgsvarvet. Vi springer i stadsmissionens tröjor där 550kr/deltagare går till att stötta deras arbete.

Konditionen och mängden underhudsfett hos oss på gleitmo är väl spridd. De flesta typer och konditionsnivåer finns representerade. Allt från träningsfreaks till soffpotatisar. Vissa kommer att satsa mot 1,5 timma medan andra är väldigt nöjda med att ta sig runt.  Huvudsaken är att vi deltar på var och ens egna villkor, har kul och stöttar något gott i samhället.