Vi förväntar oss att det globala utbrottet av Corona-viruset kommer att ha en mycket kännbar påverkan på både ekonomin och samhället i stort under resten av 2020.

Vi kan i nuläget inte se några allvarligare störningar i våra materialflöden och arbetar hårt på att sådana inte heller skall uppstå framgent. Vi kommer även att bygga extra lager av en rad känsliga produkter.

Vi har för närvarande ingen personal som är sjuk eller har haft konstaterad Corona-smitta.

Alla normala fysiska kund- och leverantörskontakter är inställda och vi sköter våra dagliga rutiner via telefon, e-post och Teams-möten. Undantag kan komma att göras i kritiska fall.

Vi går från och med 18/3 över till en form av skiftgång för att minska intern smittspridningsrisk. Företagets samtliga funktioner är fördelade på ett förmiddags- och ett eftermiddagsskift samt i kombination med arbete från hemmet.

Alla akuta åtgärder enligt ovan gäller minst till 200430.

Vi är naturligtvis hela tiden tillgängliga på telefon och e-post.