CEPLATTYN GT kombinerar fördelarna hos vanliga grafiterade produkter med den höga basoljeviskositeten hos vätskor vid smörjning av öppna kuggväxlar. De består av en syntetisk basolja och en kombination av vita reaktiva fasta smörjämnen. CEPLATTYN GT innehåller flamdämpande additiv för att motverka antändning på t.ex. ugnsytan.

CEPLATTYN GT kan appliceras med konventionella spraymetoder, cirkulations- eller doppbad- system.

           

Tekniska datablad:

Ceplattyn GT3(pdf)                                                                       Ceplattyn GT10(pdf)

 

För mer information, kontakta:

Magnus Björnberg 0300 333 38, magnus@gleitmo.se