bris                 cancerfonden

Vi har valt att fokusera vårt sociala ekonomiska engagemang på två organisationer som vi tycker stödjer två extremt viktiga områden. Områden som berör oss alla på många sätt. Barn som växer upp under otrygga förhållanden skapar otrygga vuxna. Vi tror att vilket samhälle vi överlämnar till nästa generation i hög grad beror på hur vi tar hand om våra barn.

Vi har alla, direkt eller indirekt, drabbats av cancer och dess konsekvenser. Cancer har blivit en av våra största och allvarligaste folksjukdomar. Vi tror att det kommer att bli allt fler som överlever cancer tack vare forskningen. Vi tror också att forskningen kommer att belysa ett antal faktorer i vårt sätt att leva och hantera vår miljö som kommer att minska antalet cancerfall i framtiden.

Vi har av dessa skäl valt att även i år stödja BRIS och Cancerfonden.