Samhällsutvecklingen gör ju att våra unga behöver mer stöd än någonsin. Dom behöver hopp och en tro på framtiden. Ungdomar utan hopp blir ett hot mot både sig själva och andra. BRIS är en av många nödvändiga pusselbitar för att vända utvecklingen.

Vi har därför även i år valt att fokusera en stor del av vårt sociala ekonomiska engagemang på BRIS.