Man kan i många fall ersätta olika monteringshjälpmedel som olja, fett, såpvatten etc med en torr förbehandling som ger mycket låg statisk friktion. Detta möjliggör en låg monteringskraft utan de nackdelar som användning av fett eller vätskor innebär.

Vill du testa funktionen hos våra torra smörjfilmer för elastomerer? Vi har en rad olika produkter baserade på bl.a. PTFE och/eller härdad silikon. För att nå speciella önskade egenskaper finns dessa med en rad olika bindemedel och med vatten eller lösningsmedel som bärare. Vissa av dem går dessutom att pigmentera för färgkodning.Vi har investerat i utrustning för att kunna provbelägga med dessa torra smörjfilmer för våra kunder. Avsikten med detta är främst att öka möjligheten att provbelägga artiklar av alla slag med alla olika lacker som finns i vårt sortiment oavsett volymer. Vi kan på detta sätt erbjuda tester med hela vår sortimentbredd utan begränsningar.Vid mindre volymer kan vi även i vissa fall åta oss legobeläggning där detta inte kommer i konflikt med våra etablerade ytbehandlingspartners.

 

För mer information, kontakta Petrus Henriksson på 0300 459302 eller petrus@gleitmo.se.