Vi vill gärna tacka alla kunder som trots pressade scheman tagit sig tid att svara på vår kundenkät. Det är mycket viktigt för oss att ”ta tempen” på vad ni tycker om vår förmåga att leva upp till era förväntningar och våra egna mål.

Vi kan glädja oss åt resultaten även i år, främst på områden som leveranstider, produktkvalitet och våra säljare/kundsupports förmågor. Det finns naturligtvis ändå alltid saker som går att göra bättre vilket vi kommer att fortsätta fokusera på under 2019.