Skicka ett meddelande till supporten

JEC i Paris 2018

2018-02-23

Då var det dags igen! JEC 2018 i Paris 6-8 mars.

Som vanligt utgör JEC bland mycket annat ett ypperligt tillfälle att träffa våra kunder och leverantörer. Vi vill därför åter bjuda in er att träffas under denna mässa i Paris. Hör av er om ni önskar träffa oss för att boka en tid så att vi kan vara säkra på att hitta varandra. Vi kommer att alternera mellan våra leverantörers montrar.

SikaAxson Hall 6 monter G49
ITW Engineered Polymers Hall 6 monter M6
Marbocote Hall 6 monter G74
Alan Harper Composites Hall 5 monter R50

Hoppas vi syns!
Med vänlig hälsning
Malin Nordgren

Nu är några av våra spårsmörjmedel miljögodkända

2018-02-20

För att anpassa oss ännu bättre till våra lokala krav har vi valt att få två av våra smörjmedel för spårbunden trafik godkända enligt SS 155470 som är brett accepterad av svenska kunder som en garanti för att smörjmedlet ifråga är ett bra miljöval.

Tramlub SSM ECO och Locolub ECO är två av våra på den globala marknaden vanligaste miljöanpassade smörjmedel för spårbunden trafik.

Tramlub SSM ECO är ett konsistent fett i NLGI 1,5 som vanligtvis doseras på rälflanken via banvallsmonterade utrustningar.

Locolub ECO är ett flytfett i NLGI 000 som huvudsakligen appliceras på hjulflänsen från lokmonterade utrustningar.

Vid frågor – Kontakta Magnus Björnberg på 0300 33338 alt. magnus@geitmo.se.

Chalmers Formula Student 2018

2018-01-31

Även under 2018 fortsätter vi att hjälpa studenterna på Chalmers med kompetens på kompositområdet gällande både limfogar och släppmedel vid produktion av detaljer till Chalmers projekt Formula Student. Vi hoppas kunna bidra till framtidens innovationer!

För mer information om detta intressanta projekt, se här: Chalmers Formula Student.

För mer information från oss, kontakta Jonas Lindhe på 0300 33335 eller på jonas@gleitmo.se.

Gleitmo i innovativt samarbete inom lättviktsmaterial

2017-12-03

LIGHTer är ett branschöverskridande samarbete mellan organisationer, företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter. LIGHTer har uppdraget att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram inom lättviktsmaterial och därmed bidra till ökad konkurrenskraft för svensk industri genom bl.a. ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Tillsammans med Swerea IVF och Andrénplast ingår Gleitmo i LIGHTers teknikgrupp.

– Vårt medlemskap kommer att tillföra nytta främst för våra kunder inom fordonsindustrin. I många fordonsapplikationer ingår komponenter av formsprutad eller vacuumformad polypropen. Normalt är dessa inte limbara, vilket vore önskvärt, säger Anders Greschik, kvalitetsansvarig på Gleitmo.

Samarbetet inom LIGHTer ger möjlighet att utveckla innovationer och processer som utvärderar och kvalitetssäkrar limning av polypropenmaterial. Som medlem får Gleitmo även tillgång till omvärldsbevakning och information om pågående projekt och satsningar inom lättviktsområdet.

– Samarbetet stärker oss i vår strävan att ligga i framkant när det gäller att hitta optimala helhetslösningar. Det vinner både vi och våra kunder på, avslutar Anders Greschik.

För mer info – se http://www.lighterarena.se/

Vid frågor – Kontakta Malin på 0300 33337 alt. malin@gleitmo.se.

En helt ny biologiskt nedbrytbar och kopparfri smörjpasta för borrhammare – Meisselpaste BIO

2017-11-13

De flesta produkter på marknaden som är avsedda för denna applikation är baserade på mineraloljor och kopparpulver.
Detta betyder att de minst skall klassificeras H410 (mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter) samt skyddsangivelse P273 Undvik utsläpp till miljön).

     Traditionell produkt                                                              Meisselpaste Bio

                

Kopparpulver ifrågasätts alltmer av miljöskäl, speciellt i applikationer där produkten kan läcka ut i mark och vatten.
För första gången har Fuchs nu utvecklat en alternativ produkt som både är fri från koppar och är snabbt biologiskt nedbrytbar.
Den är avsedd för insticksverktyg och bussningar på hydrauliska borrhammare.
Meisselpaste Bio kan även användas under vatten och i höga temperaturer samt fungerar som universell monteringspasta och släppmedel för högt belastade gängor, t.ex. i borrutrustningar.

 

Vid frågor – Kontakta Magnus Björnberg på 0300 33338 alt. magnus@geitmo.se.

Torr smörjning av gångjärn istället för olja

2017-11-06

Hos en av våra fordonskunder fanns ett problem med missljud orsakade av stick-slip mellan en zinkbelagd stålpinne och ett plastmaterial. Delarna ingår i en gångjärnskonstruktion. Traditionellt använder man oftast ett smörjfett eller en olja i ett fall som detta men av olika anledningar ville man hellre kunna montera en färdigsmord pinne. Detta är naturligtvis inte möjligt om man använder ett fett eller en olja utan vi började fundera på olika torra filmer. För några år sedan utvecklade Fuchs Lubritech i samarbete med oss och en av våra kunder inom fordonsindustrin en s.k. glidlack som ger minimal statisk friktion och som kan beläggas på de flesta förekommande plastmaterial som förekommer inom fordonsindustrin. Produkten är vattenburen och ger en torr, mattransparent, knappt 10 µm tjock beläggning på pinnens yta. Tester har visat att denna produkt/metod fungerar utmärkt och vi gör sedan en tid tillbaka beläggningsjobbet själva hos oss i Kungsbacka.

Kundnytta:
– Man vet att smörfilmen sitter kvar på friktionsytorna efter montering trots mycket små eller inga spalter.

– Man behöver inte ”kladda” med oljor eller smörjfett vilket minskar risken att smutsa ner detaljerna under monteringen. Detta minskar kostnaderna för efterföljande rengöringsoperationer.

– Man får torra och färdigsmorda detaljer ut till monteringsstationerna och man vet därmed att alla detaljer får rätt mängd och rätt typ av smörjmedel applicerat. Man bygger därmed bort variationerna i kvalitet som manuell applicering av olika operatörer innebär.

Återanvändningsbara silikonmembran för komposittillverkning

2017-10-31

Nu kan vi erbjuda silikon för att tillverka återanvändningsbara membran för att ersätta de traditionella vakuumbagarna som används vid komposittillverkning. Membranet kan återanvändas upp emot 600 gånger (ibland t.o.m. mer) och medför stora kostnadsbesparingar samt minskar miljöpåverkan avsevärt då mängden avfall reduceras.

På svenska kompositföreningens nätverksträff i Varberg den 28-29 november håller vi en presentation om denna produkt och dess fördelar.

För mer information kontakta Malin Nordgren på 0300-333 37 eller på malin@gleitmo.se

BRIS

2017-09-15

Samhällsutvecklingen gör ju att våra unga behöver mer stöd än någonsin. Dom behöver hopp och en tro på framtiden. Ungdomar utan hopp blir ett hot mot både sig själva och andra. BRIS är en av många nödvändiga pusselbitar för att vända utvecklingen.

Vi har därför även i år valt att fokusera en stor del av vårt sociala ekonomiska engagemang på BRIS.

Squeak & Rattle Competence Arena

2017-09-07

Vi har åter deltagit i Squeak & Rattle-mötet som denna gång arrangerats hos Volvo Trucks i Göteborg.

Vi har denna gång haft en egen föredragning rörande hur man med en rheometer kan mäta statisk friktion mellan olika material, vilket har stor potentiell användning för att t.ex. avgöra vilka materialkombinationer som sannolikt ger eller inte ger stick-sliprelaterade missljud. Vi har även lyssnat till ett antal intressanta föredrag från kollegor inom SRCA-gruppen.

Vi vill rikta ett stort tack till Volvo Truck som arrangerade mötet denna gång och till alla kollegor som bidrog med sin spetskunskap.

Vid frågor – Kontakta Anders Sundström på 0300 459302 alt. anders.sundstrom@geitmo.se.

Gleitmo på Nordic Rail 2017

2017-09-04

10 – 12 oktober ställer Gleitmo ut på mässan Nordic Rail på Elmia/Jönköping.
Vi kommer att dela med oss av kunskap och erfarenheter kring lösningar som förenklar och effektiviserar din verksamhet. Fokus blir såklart på missljud, hjulslitage, rälsslitage och innovativa lösningar.

Kom och träffa våra specialister, ta del av de senaste nyheterna och bli inspirerad!
I vår monter kan du träffa oss som dagligen arbetar med smörjtekniska frågor relaterade till spårbunden trafik.

Välkommen in till vår monter B05:89
Registrera dig här> Registrering

Mässans öppettider:

Tisdag 10 oktober 09.00-17.30
Onsdag 11 oktober 09.00–17.30
Torsdag 12 oktober 09.00–16.00

Läs mer om mässan> Nordic Rail 2017

 

Loading...