Nu är vi medlemmar i Lighter

2017-10-10

Gleitmo är nu medlem i Lighter – en arena för ökad kompetens gällande hur produkter skall göras lättare.

LIGHTer är en samarbetsorganisation vars syfte är att via branschöverskridande samarbeten mellan näringsliv, akademi och myndigheter stärka vår regions kompetens och konkurrenskraft gällande nya lättviktskonstruktioner. LIGHTer koordinerar det som sker inom forskning, utveckling, teknik och kompetensutveckling i Sverige. LIGHTer är navet inom svensk lättviktsteknik.

För mer info – se http://www.lighterarena.se/

Vid frågor – Kontakta Malin på 0300 33337 alt. malin@gleitmo.se.

BRIS

2017-09-15

Samhällsutvecklingen gör ju att våra unga behöver mer stöd än någonsin. Dom behöver hopp och en tro på framtiden. Ungdomar utan hopp blir ett hot mot både sig själva och andra. BRIS är en av många nödvändiga pusselbitar för att vända utvecklingen.

Vi har därför även i år valt att fokusera en stor del av vårt sociala ekonomiska engagemang på BRIS.

Squeak & Rattle Competence Arena

2017-09-07

Vi har åter deltagit i Squeak & Rattle-mötet som denna gång arrangerats hos Volvo Trucks i Göteborg.

Vi har denna gång haft en egen föredragning rörande hur man med en rheometer kan mäta statisk friktion mellan olika material, vilket har stor potentiell användning för att t.ex. avgöra vilka materialkombinationer som sannolikt ger eller inte ger stick-sliprelaterade missljud. Vi har även lyssnat till ett antal intressanta föredrag från kollegor inom SRCA-gruppen.

Vi vill rikta ett stort tack till Volvo Truck som arrangerade mötet denna gång och till alla kollegor som bidrog med sin spetskunskap.

Vid frågor – Kontakta Anders Sundström på 0300 459302 alt. anders.sundstrom@geitmo.se.

Gleitmo på Nordic Rail 2017

2017-09-04

10 – 12 oktober ställer Gleitmo ut på mässan Nordic Rail på Elmia/Jönköping.
Vi kommer att dela med oss av kunskap och erfarenheter kring lösningar som förenklar och effektiviserar din verksamhet. Fokus blir såklart på missljud, hjulslitage, rälsslitage och innovativa lösningar.

Kom och träffa våra specialister, ta del av de senaste nyheterna och bli inspirerad!
I vår monter kan du träffa oss som dagligen arbetar med smörjtekniska frågor relaterade till spårbunden trafik.

Välkommen in till vår monter B05:89
Registrera dig här> Registrering

Mässans öppettider:

Tisdag 10 oktober 09.00-17.30
Onsdag 11 oktober 09.00–17.30
Torsdag 12 oktober 09.00–16.00

Läs mer om mässan> Nordic Rail 2017

 

Composites Europe 2017

2017-08-18

Nu är det dags igen för mässan Composites Europe. Denna gång äger den rum 19-21/9 i Stuttgart.

Det vore trevligt att träffa våra kunder under mässan!

Vi kommer att finnas i montern hos SikaAxson enligt nedan. Om ni önskar träffa oss får ni gärna höra av er för att boka en tid så att vi kan vara säkra på att hitta varandra lite lättare. Vi kan naturligtvis även skaffa fram fribiljetter till mässentrén om så önskas.

SikaAxson – Sika Deutschland monter C2/C12 (hall C2, monter C12)

Väl mött!

Med vänlig hälsning
Jonas Lindhe

Fjällmaraton Åre 2017

2017-08-14

Forskningen visar ju allt tydligare att kropp och själ samverkar på många olika sätt vilket bl.a. betyder att fysisk aktivitet stimulerar hjärnans funktion och t.ex. ökar vår förmåga att hantera stress, stärka immunförsvaret m.m.

Vår VD tycker inte om att göra saker halvhjärtat och har har ju sedan många år ägnat sig åt fysisk träning, främst i form av långdistanslöpning.

Nu har han åter överträffat sig själv och sprungit Fjällmaraton i Åre-fjällen….

Man skall över 3 olika fjälltoppar och klättra 2100 höjdmeter innan man går i mål i Trillevallen 43 km senare….

Detta bör nog snarare klassificeras som självspäkning värdigt en buddistisk munk än motion men vi är alla imponerade av denna extrema prestation och vill därför dela med oss till våra kunder av denna inspirerande chefs uppfattning om hur en semester bör spenderas!

Vid frågor – Kontakta Jonas Lindhe på 0300 33335 alt. jonas@gleitmo.se

ISO-uppgradering 2017

2017-06-29

Vi har under våren uppgraderat vårt verksamhetssystem till de senaste versionerna; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. För ISO 9001:2015 är de stora skillnaderna att det är tydligare fokus inom områden som omvärldsbevakning, riskbaserat tankesätt, processyn och ledningens engagemang. I grova drag innebär det (ett urval):

• Krav på riskbaserat angreppsätt i hela verksamheten.
• Processtyrning som en central del av verksamhetsstyrningen.
• Nytt uttalat krav på ledarskap som driver förbättringsarbete och utvecklar verksamheten.
• Större fokus på att uppnå önskade resultat för att öka kundtillfredsställelsen.
• Bättre stöd för verksamhetens strategiska utvecklingsarbete.

För ISO 14001:2015 är en av de stora skillnaderna att standarden nu har ett tydligare processfokus och krav på livscykeltänk. Det finns även krav på att det skall finnas en koppling mellan miljöarbetet och verksamhetens strategiska arbete. I grova drag innebär det (ett urval):

• Tydligare krav på att miljöarbetet skall drivas på ledningsnivå och vara kopplat till det strategiska arbetet.
• Större krav på att verksamheten arbetar proaktivt med att minska miljöpåverkan.
• Ökat fokus på att förbättra organisationens miljöprestanda – hitta och hantera miljöpåverkan utifrån verksamhetens processer.
• Större fokus på livscykelperspektiv med utgångspunkt i miljöaspekterna.

Certifikat ISO 9001 (pdf)

Certifikat ISO 14001(pdf)

Vid frågor – Kontakta Anders Greschik på 0300 33331 alt. anders@geitmo.se.

Semesteröppet 2017

2017-06-28


Vi har öppet samma tider som vanligt hela sommaren. Från mitten av juni till mitten av augusti arbetar vi med reducerad personalstyrka men det finns alltid folk på plats på både kontor och lager. Alla normala order- och leveransrutiner kommer alltså att vara opåverkade under hela sommaren.

Glad sommar önskar vi på Gleitmo Technik AB!

För mer information, kontakta Jonas Lindhe på 0300 33335 eller på jonas@gleitmo.se.

Squeek & Rattle Forum 2017

2017-05-23

Vi har deltagit i Squeak & Rattle Forum som denna gång arrangerats hos Volvo Cars i Göteborg.

Vi har lyssnat till olika föredragshållare som har talat om det som vi kallar ”upplevd kvalitet” (Perceived Quality) ur olika synvinklar. Vi har fått lära oss mer om teoretiska beräkningsmetoder och praktiska testmetoder. Vi är nu en bit på väg mot vad som måste betecknas som det långsiktiga målet, att teoretiskt kunna förutsäga var och hur eventuella problem kan komma uppstå, så att dessa kan konstrueras bort redan på ritbordet.

Läs gärna mer om denna samarbetsgrupp:
https://www.gleitmo.se/case/samarbete-kring-friktionsmatning-motverka-missljud/

 

Vid frågor – Kontakta Anders Sundström på 0300 459302 alt. anders.sundstrom@geitmo.se.

 

Gleitmo har fått sin första hybridbil!

2017-05-09

Vi har fått leveransen av vår första tjänstebil med el-dieselhybridteknik!

Volvo V60 Hybrid har en praktisk räckvidd på ren eldrift på 50 km. Detta räcker för en del i personalstyrkan som normalt inte kör långkörningar. Den utgör därför ett miljöbilsalternativ för oss i de fall ett helelektriskt fordon inte bedöms vara praktiskt möjligt.
Med denna hybridbil och den tidigare inköpta elbilen räknar vi med att spara minst 5 ton CO2 på årsbasis.

Vid frågor – Kontakta Jonas på 0300 33335 alt. jonas@gleitmo.se.

Loading...