Skicka ett meddelande till supporten

Vill du ersätta vakuumbagar med ett återvinningsbart membran?

2018-04-16


Du är i sådana fall hjärtligt välkommen på vår demodag av återanvändningsbara silikonmembran.

När: 24 maj kl 09:00 – ca 16:00 Var: Gleitmo, Varlabergsvägen 6 i Kungsbacka

• Återvinningsbart membran ersätter traditionell vakuumbag.
• Membranet kan återanvändas upp till 600 gånger vilket minskar mängden avfall radikalt.
• Ger också en tidsbesparing då det är mycket lättare att baga än med traditionella vakuumbagar.

Nu vill vi bjuda in dig till en demodag den 24 maj på vårt kontor i Kungsbacka:

09:00 Start med en kort genomgång och presentation av återanvändningsbara silikonmembran.
10.00 Gemensam tillverkning av ett silikonmembran. Vi går igenom de olika stegen samt hur produkterna ska användas. Kom gärna i oömma kläder.
12.00 Lunch, som vi bjuder på.
13.00 Fortsättning med tillverkning av membran.
16.00 Slut.

Är du nyfiken på att veta mer om hur du kan spara tid och pengar så tveka inte att höra av dig och säkra din plats för demodagen. Anmälan görs på malin@gleitmo.se. Sista anmälningsdag är 17 maj.

Har du frågor eller funderingar så kontakta Malin Nordgren på malin@gleitmo.se eller 0702-802032.

Välkommen!

Team Gleitmo åker Vasaloppet 2019!

2018-03-19

Team Gleitmo kör Stafettvasan 2019

Varje team består av fem deltagare som delar på de 90 kilometrarna. I vårt fall gör vi så att de yngre tar de längre sträckorna med många uppförsbackar medan de som har passerat 50 kör de korta sträckorna med mestadels nedförsbackar. Vi kan även mot en mindre ersättning, för våra kunder, erbjuda ett begränsat antal slipstreamplatser bakom mannen till höger (han kör givetvis den jobbiga startsträckan på 24 km).

Vi ser verkligen fram emot detta event och hoppas att vi stöter på några av våra kunder, kollegor och konkurrenter i spåret.

JEC i Paris 2018

2018-02-23

Då var det dags igen! JEC 2018 i Paris 6-8 mars.

Som vanligt utgör JEC bland mycket annat ett ypperligt tillfälle att träffa våra kunder och leverantörer. Vi vill därför åter bjuda in er att träffas under denna mässa i Paris. Hör av er om ni önskar träffa oss för att boka en tid så att vi kan vara säkra på att hitta varandra. Vi kommer att alternera mellan våra leverantörers montrar.

SikaAxson Hall 6 monter G49
ITW Engineered Polymers Hall 6 monter M6
Marbocote Hall 6 monter G74
Alan Harper Composites Hall 5 monter R50

Hoppas vi syns!
Med vänlig hälsning
Malin Nordgren

Spårsmörjmedel miljögodkända även enligt SS 155470

2018-02-20

För att anpassa oss ännu bättre till våra lokala krav har vi valt att få två av våra smörjmedel för spårbunden trafik godkända enligt SS 155470 som är brett accepterad av svenska kunder som en garanti för att smörjmedlet ifråga är ett bra miljöval.

Tramlub SSM ECO och Locolub ECO är två av våra på den globala marknaden vanligaste miljöanpassade smörjmedel för spårbunden trafik.

Tramlub SSM ECO är ett konsistent fett i NLGI 1,5 som vanligtvis doseras på rälflanken via banvallsmonterade utrustningar.

Locolub ECO är ett flytfett i NLGI 000 som huvudsakligen appliceras på hjulflänsen från lokmonterade utrustningar.

Vid frågor – Kontakta Magnus Björnberg på 0300 33338 alt. magnus@geitmo.se.

Chalmers Formula Student 2018

2018-01-31

Även under 2018 fortsätter vi att hjälpa studenterna på Chalmers med kompetens på kompositområdet gällande både limfogar och släppmedel vid produktion av detaljer till Chalmers projekt Formula Student. Vi hoppas kunna bidra till framtidens innovationer!

För mer information om detta intressanta projekt, se här: Chalmers Formula Student.

För mer information från oss, kontakta Jonas Lindhe på 0300 33335 eller på jonas@gleitmo.se.

Gleitmo i innovativt samarbete inom lättviktsmaterial

2017-12-03

LIGHTer är ett branschöverskridande samarbete mellan organisationer, företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter. LIGHTer har uppdraget att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram inom lättviktsmaterial och därmed bidra till ökad konkurrenskraft för svensk industri genom bl.a. ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Tillsammans med Swerea IVF och Andrénplast ingår Gleitmo i LIGHTers teknikgrupp.

– Vårt medlemskap kommer att tillföra nytta främst för våra kunder inom fordonsindustrin. I många fordonsapplikationer ingår komponenter av formsprutad eller vacuumformad polypropen. Normalt är dessa inte limbara, vilket vore önskvärt, säger Anders Greschik, kvalitetsansvarig på Gleitmo.

Samarbetet inom LIGHTer ger möjlighet att utveckla innovationer och processer som utvärderar och kvalitetssäkrar limning av polypropenmaterial. Som medlem får Gleitmo även tillgång till omvärldsbevakning och information om pågående projekt och satsningar inom lättviktsområdet.

– Samarbetet stärker oss i vår strävan att ligga i framkant när det gäller att hitta optimala helhetslösningar. Det vinner både vi och våra kunder på, avslutar Anders Greschik.

För mer info – se http://www.lighterarena.se/

Vid frågor – Kontakta Malin på 0300 33337 alt. malin@gleitmo.se.

En helt ny biologiskt nedbrytbar och kopparfri smörjpasta för borrhammare – Meisselpaste BIO

2017-11-13

De flesta produkter på marknaden som är avsedda för denna applikation är baserade på mineraloljor och kopparpulver.
Detta betyder att de minst skall klassificeras H410 (mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter) samt skyddsangivelse P273 Undvik utsläpp till miljön).

     Traditionell produkt                                                              Meisselpaste Bio

                

Kopparpulver ifrågasätts alltmer av miljöskäl, speciellt i applikationer där produkten kan läcka ut i mark och vatten.
För första gången har Fuchs nu utvecklat en alternativ produkt som både är fri från koppar och är snabbt biologiskt nedbrytbar.
Den är avsedd för insticksverktyg och bussningar på hydrauliska borrhammare.
Meisselpaste Bio kan även användas under vatten och i höga temperaturer samt fungerar som universell monteringspasta och släppmedel för högt belastade gängor, t.ex. i borrutrustningar.

 

Vid frågor – Kontakta Magnus Björnberg på 0300 33338 alt. magnus@geitmo.se.

Torr smörjning av gångjärn istället för olja

2017-11-06

Hos en av våra fordonskunder fanns ett problem med missljud orsakade av stick-slip mellan en zinkbelagd stålpinne och ett plastmaterial. Delarna ingår i en gångjärnskonstruktion. Traditionellt använder man oftast ett smörjfett eller en olja i ett fall som detta men av olika anledningar ville man hellre kunna montera en färdigsmord pinne. Detta är naturligtvis inte möjligt om man använder ett fett eller en olja utan vi började fundera på olika torra filmer. För några år sedan utvecklade Fuchs Lubritech i samarbete med oss och en av våra kunder inom fordonsindustrin en s.k. glidlack som ger minimal statisk friktion och som kan beläggas på de flesta förekommande plastmaterial som förekommer inom fordonsindustrin. Produkten är vattenburen och ger en torr, mattransparent, knappt 10 µm tjock beläggning på pinnens yta. Tester har visat att denna produkt/metod fungerar utmärkt och vi gör sedan en tid tillbaka beläggningsjobbet själva hos oss i Kungsbacka.

Kundnytta:
– Man vet att smörfilmen sitter kvar på friktionsytorna efter montering trots mycket små eller inga spalter.

– Man behöver inte ”kladda” med oljor eller smörjfett vilket minskar risken att smutsa ner detaljerna under monteringen. Detta minskar kostnaderna för efterföljande rengöringsoperationer.

– Man får torra och färdigsmorda detaljer ut till monteringsstationerna och man vet därmed att alla detaljer får rätt mängd och rätt typ av smörjmedel applicerat. Man bygger därmed bort variationerna i kvalitet som manuell applicering av olika operatörer innebär.

Återanvändningsbara silikonmembran för komposittillverkning

2017-10-31

Nu kan vi erbjuda silikon för att tillverka återanvändningsbara membran för att ersätta de traditionella vakuumbagarna som används vid komposittillverkning. Membranet kan återanvändas upp emot 600 gånger (ibland t.o.m. mer) och medför stora kostnadsbesparingar samt minskar miljöpåverkan avsevärt då mängden avfall reduceras.

På svenska kompositföreningens nätverksträff i Varberg den 28-29 november håller vi en presentation om denna produkt och dess fördelar.

För mer information kontakta Malin Nordgren på 0300-333 37 eller på malin@gleitmo.se

BRIS

2017-09-15

Samhällsutvecklingen gör ju att våra unga behöver mer stöd än någonsin. Dom behöver hopp och en tro på framtiden. Ungdomar utan hopp blir ett hot mot både sig själva och andra. BRIS är en av många nödvändiga pusselbitar för att vända utvecklingen.

Vi har därför även i år valt att fokusera en stor del av vårt sociala ekonomiska engagemang på BRIS.

Loading...