Vi vill önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott 2018

2017-12-06

Vi har som vanligt öppet alla mellandagar om än med något reducerad personalstyrka.

En helt ny biologiskt nedbrytbar och kopparfri smörjpasta för borrhammare – Meisselpaste BIO

2017-11-13

De flesta produkter på marknaden som är avsedda för denna applikation är baserade på mineraloljor och kopparpulver.
Detta betyder att de minst skall klassificeras H410 (mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter) samt skyddsangivelse P273 Undvik utsläpp till miljön).

     Traditionell produkt                                                              Meisselpaste Bio

                

Kopparpulver ifrågasätts alltmer av miljöskäl, speciellt i applikationer där produkten kan läcka ut i mark och vatten.
För första gången har Fuchs nu utvecklat en alternativ produkt som både är fri från koppar och är snabbt biologiskt nedbrytbar.
Den är avsedd för insticksverktyg och bussningar på hydrauliska borrhammare.
Meisselpaste Bio kan även användas under vatten och i höga temperaturer samt fungerar som universell monteringspasta och släppmedel för högt belastade gängor, t.ex. i borrutrustningar.

 

Vid frågor – Kontakta Magnus Björnberg på 0300 33338 alt. magnus@geitmo.se.

Torr smörjning av gångjärn istället för olja

2017-11-06

Hos en av våra fordonskunder fanns ett problem med missljud orsakade av stick-slip mellan en zinkbelagd stålpinne och ett plastmaterial. Delarna ingår i en gångjärnskonstruktion. Traditionellt använder man oftast ett smörjfett eller en olja i ett fall som detta men av olika anledningar ville man hellre kunna montera en färdigsmord pinne. Detta är naturligtvis inte möjligt om man använder ett fett eller en olja utan vi började fundera på olika torra filmer. För några år sedan utvecklade Fuchs Lubritech i samarbete med oss och en av våra kunder inom fordonsindustrin en s.k. glidlack som ger minimal statisk friktion och som kan beläggas på de flesta förekommande plastmaterial som förekommer inom fordonsindustrin. Produkten är vattenburen och ger en torr, mattransparent, knappt 10 µm tjock beläggning på pinnens yta. Tester har visat att denna produkt/metod fungerar utmärkt och vi gör sedan en tid tillbaka beläggningsjobbet själva hos oss i Kungsbacka.

Kundnytta:
– Man vet att smörfilmen sitter kvar på friktionsytorna efter montering trots mycket små eller inga spalter.

– Man behöver inte ”kladda” med oljor eller smörjfett vilket minskar risken att smutsa ner detaljerna under monteringen. Detta minskar kostnaderna för efterföljande rengöringsoperationer.

– Man får torra och färdigsmorda detaljer ut till monteringsstationerna och man vet därmed att alla detaljer får rätt mängd och rätt typ av smörjmedel applicerat. Man bygger därmed bort variationerna i kvalitet som manuell applicering av olika operatörer innebär.

Återanvändningsbara silikonmembran för komposittillverkning

2017-10-31

Nu kan vi erbjuda silikon för att tillverka återanvändningsbara membran för att ersätta de traditionella vakuumbagarna som används vid komposittillverkning. Membranet kan återanvändas upp emot 600 gånger (ibland t.o.m. mer) och medför stora kostnadsbesparingar samt minskar miljöpåverkan avsevärt då mängden avfall reduceras.

På svenska kompositföreningens nätverksträff i Varberg den 28-29 november håller vi en presentation om denna produkt och dess fördelar.

För mer information kontakta Malin Nordgren på 0300-333 37 eller på malin@gleitmo.se

Nu är vi medlemmar i Lighter

2017-10-10

Gleitmo är nu medlem i Lighter – en arena för ökad kompetens gällande hur produkter skall göras lättare.

LIGHTer är en samarbetsorganisation vars syfte är att via branschöverskridande samarbeten mellan näringsliv, akademi och myndigheter stärka vår regions kompetens och konkurrenskraft gällande nya lättviktskonstruktioner. LIGHTer koordinerar det som sker inom forskning, utveckling, teknik och kompetensutveckling i Sverige. LIGHTer är navet inom svensk lättviktsteknik.

För mer info – se http://www.lighterarena.se/

Vid frågor – Kontakta Malin på 0300 33337 alt. malin@gleitmo.se.

BRIS

2017-09-15

Samhällsutvecklingen gör ju att våra unga behöver mer stöd än någonsin. Dom behöver hopp och en tro på framtiden. Ungdomar utan hopp blir ett hot mot både sig själva och andra. BRIS är en av många nödvändiga pusselbitar för att vända utvecklingen.

Vi har därför även i år valt att fokusera en stor del av vårt sociala ekonomiska engagemang på BRIS.

Squeak & Rattle Competence Arena

2017-09-07

Vi har åter deltagit i Squeak & Rattle-mötet som denna gång arrangerats hos Volvo Trucks i Göteborg.

Vi har denna gång haft en egen föredragning rörande hur man med en rheometer kan mäta statisk friktion mellan olika material, vilket har stor potentiell användning för att t.ex. avgöra vilka materialkombinationer som sannolikt ger eller inte ger stick-sliprelaterade missljud. Vi har även lyssnat till ett antal intressanta föredrag från kollegor inom SRCA-gruppen.

Vi vill rikta ett stort tack till Volvo Truck som arrangerade mötet denna gång och till alla kollegor som bidrog med sin spetskunskap.

Vid frågor – Kontakta Anders Sundström på 0300 459302 alt. anders.sundstrom@geitmo.se.

Gleitmo på Nordic Rail 2017

2017-09-04

10 – 12 oktober ställer Gleitmo ut på mässan Nordic Rail på Elmia/Jönköping.
Vi kommer att dela med oss av kunskap och erfarenheter kring lösningar som förenklar och effektiviserar din verksamhet. Fokus blir såklart på missljud, hjulslitage, rälsslitage och innovativa lösningar.

Kom och träffa våra specialister, ta del av de senaste nyheterna och bli inspirerad!
I vår monter kan du träffa oss som dagligen arbetar med smörjtekniska frågor relaterade till spårbunden trafik.

Välkommen in till vår monter B05:89
Registrera dig här> Registrering

Mässans öppettider:

Tisdag 10 oktober 09.00-17.30
Onsdag 11 oktober 09.00–17.30
Torsdag 12 oktober 09.00–16.00

Läs mer om mässan> Nordic Rail 2017

 

Composites Europe 2017

2017-08-18

Nu är det dags igen för mässan Composites Europe. Denna gång äger den rum 19-21/9 i Stuttgart.

Det vore trevligt att träffa våra kunder under mässan!

Vi kommer att finnas i montern hos SikaAxson enligt nedan. Om ni önskar träffa oss får ni gärna höra av er för att boka en tid så att vi kan vara säkra på att hitta varandra lite lättare. Vi kan naturligtvis även skaffa fram fribiljetter till mässentrén om så önskas.

SikaAxson – Sika Deutschland monter C2/C12 (hall C2, monter C12)

Väl mött!

Med vänlig hälsning
Jonas Lindhe

Fjällmaraton Åre 2017

2017-08-14

Forskningen visar ju allt tydligare att kropp och själ samverkar på många olika sätt vilket bl.a. betyder att fysisk aktivitet stimulerar hjärnans funktion och t.ex. ökar vår förmåga att hantera stress, stärka immunförsvaret m.m.

Vår VD tycker inte om att göra saker halvhjärtat och har har ju sedan många år ägnat sig åt fysisk träning, främst i form av långdistanslöpning.

Nu har han åter överträffat sig själv och sprungit Fjällmaraton i Åre-fjällen….

Man skall över 3 olika fjälltoppar och klättra 2100 höjdmeter innan man går i mål i Trillevallen 43 km senare….

Detta bör nog snarare klassificeras som självspäkning värdigt en buddistisk munk än motion men vi är alla imponerade av denna extrema prestation och vill därför dela med oss till våra kunder av denna inspirerande chefs uppfattning om hur en semester bör spenderas!

Vid frågor – Kontakta Jonas Lindhe på 0300 33335 alt. jonas@gleitmo.se

Loading...