Störande missljud inom fordonsindustrin – ett allt modernare problem

Utvecklingen ger oss allt tystare motorer. I den tystnaden hörs andra ljud, exempelvis vind, sus från däcken eller knak och gnissel från olika rörliga delar inuti fordonet. Tillverkarna av premiumbilar i allmänhet och elbilar i synnerhet har fokus på dessa missljud, både under produktutvecklingen och gällande kvalitetsfrågor på eftermarknaden. Dock ökar kundkraven även utanför premiumsegmentet. Störande missljud och hur man får bukt på dessa med olika lösningar blir alltmer aktuellt även för lastbilar och allmänna transportfordon såsom bussar, spårvagnar och tåg.

Missljud av olika slag

Knäppljud, skrikljud, skrammel och vindbrus, men även andra missljud påverkar kundernas uppfattning om produktens kvalitet. Exempelvis hur en bildörr låter när den stängs. Flera av oss minns säkert hur de flesta bildörrar gav ifrån sitt ett plåtburksaktigt läte när de smälldes igen, långt ifrån dagens premiumbilar. Med andra ord: en bildörr som stängs med ett mjukt, distinkt ljud signalerar god kvalitet och ingenjörskonst.
Detsamma gäller motorljudet inuti kupén. Dåtidens bilar gick knappt att prata i vid motorvägsfart medan många av dagens bilar är så pass tysta att det som hörs är vind och däck. Dessa missljud kan i sin tur minskas ner genom olika typer av design-, konstruktions- och materialförändringar.
Missljud delas in i två kategorier: vibrationsrelaterade och friktionsrelaterade.

Vibrationsrelaterade missljud

Som rubriken antyder uppstår denna form av missljud när ytor vibrerar mot varandra och ger skrammel. Det kan till exempel bero på att ett skruvförband med för låg klämkraft har glappat upp och ingående detaljer rör sig mot varandra. Missljudet hörs när bilen rullar över skarpare objekt som brunnar, gupp eller kullerstenar.
I väntan på design- och konstruktionsförändringar som löser problemet används ofta vibrationsdämpande material som skumtejp, gummi, skum, smörjfett och så vidare. Tanken är att placera ett material mellan de ytor eller detaljer som skapar missljuden och fånga upp vibrationerna med detta.

Friktionsrelaterade missljud

Knäppande missljud beror vanligtvis på att två eller fler ytor glider hastigt relativt varandra från stillastående. Om denna process upprepas över en lite längre sträcka kan knäppandet övergå i ett mer skrikbetonat missljud. För att problemet ska kunna uppstå behövs hög, statisk friktion och en högre kraft som övervinner friktionskraften. Ytorna sätts då i rörelse och missljud hörs.
Denna typ av friktionsrelaterade ljud kan komma från många olika kontaktytor i ett fordon, exempelvis när plastpaneler rör sig lite mot varandra eller mot plåt, skinn, textilier. Långsiktigt löser man problemet på ritbordet genom konstruktionsförändringar eller genom att byta ut material som lättare glider mot varandra. På detta sätt sänker man den statiska friktionsnivån så att de relativa rörelserna kan starta utan knäpp- och skrikljud.
En alternativ lösning för minskad statisk friktion är att applicera lackliknande beläggningar eller speciellt utvecklade smörjfett och oljor på de material och ytor som redan finns. Detta sänker friktionen radikalt.

Gleitmos missljudsprojekt inom fordonsindustrin

Case story 151020 – Jalousie

En av våra kunder inom fordonsindustrin ville hitta en produkt för smörjning av komponenter tillverkade i ädelträ. Produkten skulle ta bort missljud samt fungera likadant på alla materialkombinationer vid både låga och höga temperaturer. Inledningsvis tillverkade vi provkroppar till vår tribologiska testmaskin i de material som kunden använder. Sen mätte vi den statiska friktionen mellan materialkombinationerna i angivna temperaturer med hjälp av en ny, oscillativ mätmetod. Det visade sig att ingen av våra existerande produkter vid hög, statisk friktion var tillräckligt bra i så låga temperaturer.
Dock hade vi tillsammans med en av våra leverantörer nyligen utvecklat ett nytt smörjfett åt en annan kund inom fordonsindustrin. Vi testade denna produkt och fick en markant lägre, statisk friktion vid – 35°C. Produkten rekommenderades till kunden för tester i klimatkammare och kunden konfirmerade våra testresultat i labbet. Deras problem var därmed avhjälpt.

Case story 171010 – Stålpinnar i plastlager och Gleitmo SFL9070

Hos en av våra fordonskunder fanns ett missljudsproblem orsakat av stick-slip mellan en zinkbelagd stålpinne och ett plastmaterial. Vanligt är att ta till smörjfett eller olja i ett fall som detta, dock ville man av diverse anledningar hellre montera en färdigsmord pinne. Vi rekommenderade en glidlack som utvecklades för några år sedan av Fuchs Lubritech, Gleitmo och en av våra kunder inom fordonsindustrin. Produkten är vattenburen, ger minimal statisk friktion och kan beläggas på de flesta förekommande plastmaterial inom fordonsindustrin. Beläggningen blir torr, mattransparent och knappt 10 µm tjock. Vi gör sedan en tid tillbaka beläggningsjobbet själva i Kungsbacka.

störande missljud i fordon

Om Gleitmo

Gleitmo är en helhetsutvecklare. Vi drivs av att förverkliga de visioner våra kunder har. Vi söker lösningar som förenklar processer och effektiviserar produktionen och försöker förstå hur kravställningar kommer att förändras i framtiden. Det handlar om att ha förståelse för hela kedjan och presentera helhetslösningar.

Läs mer om Gleitmo >>