Uppföljning av Gleitmos första hybridbil

I slutet av april 2017 fick vi leverans av vår första tjänstebil med el-dieselhybridteknik och nu har en utvärdering av denna gjorts.

Volvo V60 D5 Twin Engine har en praktisk räckvidd på ren eldrift på upp till 50 km. Antagandet inför anskaffandet av den första hybridbilen var att tjänstebilsförare som bor inom 50 km från företaget och bara i sällsynta fall kör längre tjänsteresor skulle reducera koldioxidutsläppen markant.

Utvärderingen utfördes på så vis att elektroniska körjournaler från aktuell förare innehållandes detaljerade förbrukningsdata sammanställdes för en 12-månadersperiod. Bil innan byte till hybrid var en Volvo V60 D4 Automat (8 vxl).

I ett första steg jämfördes totala körsträckan, dvs både privat- och tjänstekörning vilken utgjorde ca. 4000 mil för båda biltyperna. Medelförbrukning för V60 D4 aut hamnade under aktuell period på 0,52 liter diesel / mil medan V60 D5 Twin Engine landade på 0,3 liter diesel / mil. Totalt ger detta att för V60 D4 aut förbrukades 2080 liter diesel jämfört med 1200 liter diesel för V60 D5 TE. Detta ger en reducering av aktuell förares dieselförbrukning med 42%. Värt att notera är även att bromskraftsåtervinningen i D5 TE under perioden har regenererat 926 kWh, vilket motsvarar ca. 82 uppladdningar av ett tomt batteri. Motsvarande energi i D4 aut har endast skapat friktionsvärme åt kråkorna.

I steg 2 studerades enbart resor till och från arbete, i detta fall uppvisade körning med D4 aut en förbrukning på 0,49 liter diesel / mil. I fallet med D5 TE landade förbrukningen på 0,1 liter diesel / mil, dvs en minskning av dieselförbrukning med nästan 80%. Totalt förbrukade D4 aut 840 liter diesel på resor till och från arbete medan D5 TE förbrukade 172 liter diesel.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att givet rätt omständigheter så ger byte till tjänstebil med hybridteknik en signifikant reducering av CO2-emmisioner, i vårt studerade fall med minst 40%.