Vårt miljöarbete

Vi har studerat vår egen miljöpåverkan och lärt oss var de stora påverkansfaktorerna finns och var vi med rimliga medel kan sätta in åtgärder som gör en skillnad för miljön.

Vi har på så vis kommit fram till följande:

  • Resor med tjänstebil: Vi har en policy angående tjänstebilar, där inga bilar med utsläpp över 120 g CO2/km tillåts. Vi arbetar dessutom kontinuerligt med att elektrifiera vår tjänstebilsflotta och siktar på helt fossilfria bilar innan utgången av 2021.
  • Uppvärmning av lokaler och drift av maskiner: Vi kommer under våren att installera ca 260 m2 solceller på vår fastighet och målet med detta är att ersätta 40% av dagens energibehov med solel.
  • Våra produkter 1: Vi har tillgång till produkter som uppfyller kraven enligt både European Eco Label och VGP (Vessels General Permit).
  • Våra produkter 2: Vi har tillgång till produkter som uppfyller kraven enligt NSF H1. Detta kan vara aktuellt inte bara för livs- och läkemedelsproducenter utan även för applikationer där hudkontakt hos personalen är svår att undvika.
  • Våra emballage: Vi är självklart medlem i REPA-registret.