Välkommen till Gleitmo tekniska artiklar

Vår breda kunskap om och långa erfarenhet av kemteknik för industrin samlas här i flera artiklar. Både för dig som är intresserad av våra produkter, kundcase och tankar kring hur man löser olika problem och för dig som söker information eller inspiration. Välkommen att läsa och höra av dig om du har frågor.

Släppmedel för gjutna elastomerkomponenter

Formgjutna gummidetaljer med sina elastiska och vibrationsabsorberande egenskaper fyller en viktig funktion i många branscher

Vad är egentligen ett smörjfett?

I många fall behöver man se över produktval och smörjrutiner gällande denna produktgrupp. Läs mer om smörjfett i denna artikel.

Private Labeling/Branding/EMV för företag inom industrin

Private labeling har ni som företag möjlighet att erbjuda era kunder rätt kemtekniska produkter under eget varumärke.

Hur skapas starka limfogar?

Limfogar är ett bra alternativ till svetsade, lödda eller mekaniska sammanfogningar. Se frågorna som du bör begrunda innan du väljer lim och appliceringsmetod.

Vidareutbildning inom industrikemikalier

Vi fått erfara att industrikemikalier hör till en av de produktgrupper inom industrin där vidareutbildning av personal prioriteras allra lägst.

Smörjning av stora, öppna kuggväxlar

Stora, öppna kuggväxlar hör till ett av ingenjörsvetenskapens viktigaste maskinelement.

Smörjning av räls, växlar och hjul hos spårbunden trafik

Det har nog inte undgått någon att det pågår en internationell diskussion om underhållsbehovet av spårbunden trafik.

Missljud Automotive

Fordonsindustrins missljud från då och nu skiljer sig åt. Förr kunde motorerna dränka alla andra ljud, nu är bilarna tysta och istället hörs annat.

Värmeledande silikoner

Silikonpolymerer är fulla med mikroskopiska, värmeledande partiklar – en kombination som ger lim och andra material överlägsna egenskaper.

Torrsmörjning av elastomer

Torra, friktionssänkande filmer särskilt framtagna för elastomerbeläggning är ett bra alternativ till de konventionella smörjmetoderna.