Ingjutningsmassor för skydd av elektronik

Silikoner, polyuretaner och epoxi för ingjutning och inkapsling används för att kapsla och gjuta in elektroniska komponenter för att skydda dem mot:

• Mekanisk chock • Termisk chock • Vibrationer • Kemisk påverkan • Luftfuktighet • Extrema temperaturer • Stora temperaturvariationer
Utöver att ge skydd kan inkapslingen även utföra andra uppgifter, som termisk överföring och ljusemission. Även om slutfunktionen kan verka enkel och okomplicerad gör driftsförhållanden, komponentdesign och produktionsmetoder att höga krav ställs på inkapslingsprodukten och mycket noggrant produkturval och testning krävs.

Silikoner

Silikonpolymerer och elastomerer har särskilda inneboende fysikaliska egenskaper innefattande :

• Brett temperaturområde, -115 till +300ºC • Utmärkta elektriska egenskaper • Flexibel • Hårdhet: mjuk gel till medelhårda gummin • UV-beständig • God kemikaliebeständighet • Motståndskraftig mot fukt och vatten
• Ingen eller låg toxicitet • Enkel att använda
Dessa fysiska egenskaper kan förbättras ytterligare genom att använda fyllmedel och kemiska tillsatser för att ge ytterligare funktioner när det behövs, inklusive brandbeständighet , värmeledningsförmåga, elektrisk ledningsförmåga och vidhäftning. Genom valet av polymerer och fyllmedel är det även möjligt att justera viskositeten och reologin och den slutliga hårdheten och modulen hos det härdade gummit. Härdprocessen och hastigheten kan styras genom att använda silikonkemi för att producera både värme- och rumstemperaturhärdande system. Silikoner kan levereras som en- eller tvåkomponents system. Kort sagt , silikoninkapsling är mycket mångsidig och ger konstruktörer ett brett produktutbud.

Polyuretaner & Epoxi

Våra produkter för ingjutningsapplikationer uppfyller högt ställda krav på ingjutningar, inkapslingar och andra gjutningstillämpningar inom många branscher, bland annat elektronik-, fordons- och flygindustrin:
Hartser för kondensatorer, reläer, transformatorer, sensorer, elektroniska komponenter, spolar, elektronisk utrustning och filter. Våra hartssystem kan motstå de höga temperaturer som är förknippade med blyfria lödningsprocesser. Deras renhet kombineras med utmärkt mekanisk och kemisk stabilitet, vilket minimerar föroreningar och maximerar säkerheten vid hanteringen av känsliga elektroniska komponenter.

Ingjutningsprodukter baserade på polyuretaner eller epoxi kan ge följande fördelar:

• Dielektriska egenskaper. • 100 % lösningsmedelsfria. • Customized processability. • Överlägset slitageskydd. • God kemikalie- och väderresistens. • Utmärkt dimensionsstabilitet. • Utmärkta temperaturegenskaper. • Hög renhet. • Tål termisk chock. • Hög mekanisk hållfasthet.
• Hartser som kan tas bort och återfyllas. • Brandsäkra hartser. • Värmeledande hartser.

Samtliga produkter är RoHS-kompatibla och halogenfria.

flytande silikon för inkapsling av elektroniska komponenter