gruvorochmineraler

Produkter för gruvor och mineraler

Med gruvor och mineraler avser vi alla typer av gruvrelaterade verksamheter samt alla verksamheter som hanterar stora mängder av mineralämnen (malm, kalk, cement m.m.).

I dessa verksamheter förekommer många tunga och krävande applikationer där stora krav ställs på de smörjmedel som används. I vissa typer av malmkvarnar, roterande ugnar, torkar etc finns stora öppna kuggväxlar som kräver avancerade både appliceringssystem och smörjmedel för att fungera tillfredställande och ge lång livslängd. Det finns i många av dessa utrustningar även rullningslager som utsätts för extrema chocklaster och vibrationer med samtidig låg rotationshastighet vilket också utgör en utmaning för de smörjmedel som används. Exempel på våra specialsmörjmedel som används i denna bransch:

Kuggväxelsmörjmedel. Ceplattyn är vårt världsledande varumärke för smörjning av öppna kuggväxlar. Alla typer finns från vita till svarta, lågtemperaturversioner, snabbt biologiskt nedbrytbara m.m. Godkännande finns från samtliga OEM.

Smörjfett för rullnings- och glidlager. Specialfett för kombinationen hög last, chocklast och låga relativa rull- glidhastigheter.

Wiresmörjning. Penetrerande oljor som kan nå wirekärnan och produkter som smörjer och skyddar dessa utsida.

Smörjpasta för hydrauliska borrhammare. Specialpasta för bussningar och insticksverktyg på hydrauliska och pneumatiska hammarborrar av fabrikat som t.ex. Krupp, Montabert, Rammer, Indeco m.fl.

Skruvförbandssmörjmedel. Skall styra friktionen och därmed klämkraften vid montering samt skydda mot skärning under både montering och framtida demontering.

Vill du ha hjälp med val av produkt
eller lösning?

Vill du veta mer om vilka produkter för gruvor och mineraler vi har? Kontakta mig!

Magnus Björnberg

Telefon: 070-738 94 57

E-post: magnus@gleitmo.se

De vanligaste produkterna

Kuggväxelsmörjmedel för gruvor och mineraler – produktexempel:

Övriga smörjmedel för gruvor och mineraler- produktexempel:

  • Gleitmo WSP 5000 – Kalciumsulfonatfett för extrema laster och vattenpåverkan.
  • Stabyl HD – Litiumfett med hög basoljevisk och MoS2 för extrema chocklaster.
  • Urethyn XHD 2 – Syntetiskt polyureafett för höga laster och höga temperaturer.

Produkter anpassade för gruvor och mineraler

kuggväxelsmörjmedel för alla storlekar

Kuggväxelsmörjmedel

Vi är specialiserade på kontroll och smörjning av stora öppna kuggväxlar inom dessa verksamhetsområden. Med vårt tyska varumärke Ceplattyn är vi världsledande inom detta område.

Övriga Smörjmedel

Vi har ett brett sortiment av lagerfett för tunga applikationer. I dessa applikationer kombineras ofta höga laster och långsamma relativa hastigheter med chock/vibration. Denna kombination ställer stora krav på smörjmedlet.