Slide background

Ingjutning och rengöring för elektronikindustrin

Med elektronik avser vi främst producenter av elektroniska eller elektriska maskiner och komponenter. Vissa av produkterna passar dock även för vissa typer av slutanvändare av elektronik.

Våra produkter fokuserar främst på ingjutning av elektroniska komponenter och för rengöring av desamma. Ingjutningens främsta syfte är att skydda komponenten från mekanisk eller kemisk åverkan och/eller att avleda värme. Rengöringen syftar till att bibehålla komponentens säkerhet, funktion och effektivitet över tid.

Ingjutning av elektronik: Vi fokuserar på silikon- eller polyuretanbaserade system för att kunna täcka in de flesta tekniska och ekonomiska behov hos våra kunder. Dessa kan varieras i nästan all oändlighet från hårda polyuretaner till extremt mjuka silikongeler och kan ofta fås i olika kulörer eller, när det gäller silikoner, fås transparenta.

Rengöring av elektronik och elektriska komponenter: Vi har ett helt program som är utvecklat enbart för rengöring av elektriska komponenter och utrustningar. Programmet är helt baserat på våtrengöring, dvs vatten- eller lösningsmedelbaserade vätskor. Vi tillhandahåller även appliceringsutrustningar för dessa produkter och utbildning i hur utrustning och rengöringsmedel skall användas.

Vill du ha hjälp med val av produkt
eller lösning?

Vill du veta mer om vilka produkter för elektronik vi har? Kontakta mig!

Anders Greschik

Telefon: 073-525 54 63

E-post: anders@gleitmo.se

De vanligaste produkterna

Ingjutning för elektronikindustrin – produktexempel:

  • SE 2003 – Värmeledande 2K silikonbaserad gjutmassa.
  • RE 461(94)/RE101 – 2K polyuretanbaserad gjutmassa. Inert mot motorvätskor.

Rengöring för elektronikindustrin – produktexempel:

  • Rivolta SLX Top – Högeffektiv elektronikrengörare för rengöring med spänningsfritt system.

Värmeledande produkter för elektronikindustrin – produktexempel:

  • AS 1802 – 1K värmeledande silikonlim.
  • SG 500 – Värmeledande silikonfett.

Produkter anpassade för elektronikindustrin

flytande silikon för inkapsling av elektroniska komponenter

Ingjutning

Vi har ett brett program av flytande silikoner, polyuretaner eller epoxyhartser för ingjutning av kretskort, dioder, LED med mera. Detta ger ett effektivt skydd mot slag, vibrationer och yttre kemisk påverkan.

rengöringsmedel för flera olika material

Rengöring

Många elektriska komponenter och utrustningar samlar med tiden på sig smuts och måste med jämna mellanrum rengöras för att funktionssäkras. Vi arbetar med vätskeformiga produkter och tillhörande appliceringsutrustningar för rengöring av dessa.

Värmeledande

I många elektriska komponenter genereras värme som behöver avledas för att inte skada komponenterna. Man kan välja härdande ingjutningsmaterial, tätningsmedel, lim eller icke härdande pastor som är fyllda material som gör dem värmeavledande.