Det kan vara värt att testa nya lösningar även om man inte sitter i klistret.

Arjo Huntleigh levererar medicinsk utrustning över hela världen med mottot ”with people in mind”. En av deras viktigaste produkter är badkar för sjukvården. Badkaren består av flera komponenter i olika material som sammanfogas med ett strukturlim. Arjo Huntleigh hade sedan tidigare ett fungerande lim men var ändå inte riktigt nöjda, dessutom sökte de en teknisk partner som kunde leverera något mer än bara själva limmet.

En gedigen analys är grunden för all produktutveckling

Processen började med ett fyrpartsmöte. Förutom Gleitmo och Arjo Huntleigh deltog också deras underleverantör och vår leverantör. Under mötet upprättades en noggrann kravspecifikation och det blev genast tydligt att det inte fanns något lim som uppfyllde alla krav.

Först produktutveckling sedan tester

Gleitmo började med att göra dragprover på de substrat som används när man ska säkra vidhäftningen och som ska hålla över lång tid. Efter att ha genomfört tre olika tester på verkliga detaljer under ett års tid började man använda limmet i produktionen.

Minska limmet och höj kvaliteten

När det nya limmet började användas i produktion optimerade man även doseringsutrustningen. På så sätt kunde man säkra kvaliteten samtidigt som man minimerade mängden lim och användandet av mixerrör. Samtliga operatörer fick även en individuell limutbildning anpassad till var och ens specifika process.

För att säkra kvaliteten genomför man nu löpande utbildningar med operatörerna. Varje batch kvalitetssäkras genom att man provlimmar på verkliga testbitar från underleverantören.

Bransch: Medicin

Mervärde: En helhetsleverantör och teknisk partner för allt från produktutveckling till utbildning och kvalitetssäkring

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Labb och testverksamhet
  • Produktutveckling
  • Produkter inom lim och släppmedel
  • Utbildningar
  • Kontinuerliga skräddarsydda kvalitetskontroller