Strukturerad service och övervakning ger effektiv smörjning av stora växlar

MPT Sweden mal ferrokrom, ett mycket hårt material, som används till bland annat rostfria svetselektroder. De har två kulkvarnar med olika effekt. Båda är utrustade med automatsmörjsystem.

Ferrokrom är som sagts ett mycket hårt och abrasivt material som sliter hårt på utrustningen. Det är därför extra viktigt att det förebyggande underhållet fungerar optimalt. Vid köp av våra kuggväxelsmörjmedel erbjuder vi återkommande kontroll av stora växlar och deras smörjsystem för att säkerställa och optimera funktion och ekonomi hos denna typ av maskinutrustning.

Bransch: Gruv, Mineraler

Mervärde:

  • Strukturerad service och övervakning ger säker, effektiv och ekonomisk smörjning och minimerar stillestånd och risk för haveri.

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Service av öppna växlar
  • Produkter inom Smörjfett- Kuggväxelsmörjmedel