Rätt smörjfett gav minimalt rullmotstånd och bättre korrosionsskydd

En kund som tillverkar en komponent till fordonsindustrin hade under vissa förhållanden problem med korrosion i de vertikala snabbroterande rullningslager som monteringssmordes med en motorolja. Problemet berodde på att oljan vid längre tids stillestånd rann ut ur lagren och lämnade ytorna oskyddade vilket ibland kunde resultera i korrosionsangrepp.

Kundens hypotes var att se om man kunde ersätta oljan med ett smörjfett eftersom detta borde sitta kvar bättre på de vertikala ytorna än en olja. Gleitmo fick i uppdrag att hitta ett smörjfett som kunde ersätta oljan utan att ge ett högre rullmotstånd. Vi valde ut några intressanta alternativ och bestämde oss för att göra en s.k. rollout-test i vårt testlabb.

Ett rollouttest går ut på att rotera ett insmort lager i 3000 rpm och sedan stänga av drivningen och mäta hur lång tid det tar för lagret att stanna.

Positiva resultat från vårt testlabb

När vi genomförde testerna såg vi att det fanns tydliga skillnader mellan rullmotståndet hos olika typer av smörjmedel. Vi såg också att det fanns smörjfett som faktiskt gav lägre rullmotstånd än motoroljan vilket kanske är lite förvånande för många.

Vi valde ut det smörjfett som gav det lägsta rullmotståndet, det vill säga längst rulltid efter stopp varefter kunden genomförde praktiska tester som bekräftade våra labbresultat.

Det nya fettet som ersatt oljan har nu varit i produktionen sedan ett drygt år tillbaka.

Bransch: Automotive

Mervärde:

  • Ingen korrosion i lagren.
  • Lägre rullmotstånd än med olja.

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Lab och testverksamhet
  • Produkter inom Smörjfett