Smart ergonomisk lösning blir ännu bättre

Företaget TAWI har för bl.a. IKEA utvecklat en smart vakuumlyft, TAWI Mobile Order Picker, som kan användas för att lyfta ut bl.a. kartonger direkt ur pallställage utan att behöva plocka ut pallen i gången först. Denna lösning ger en ökad plockeffektivitet samtidigt som den minskar riskerna för slitageskador över tid.

En central del av vakuumlyften är de teleskoperande rör som möjliggör den vertikala lyftrörelsen. Under utvecklingen av TAWI Mobile Order Picker uppstod problem med för hög friktion mellan dessa aluminiumrör och lagerbussningarna som är tillverkade i ett plastmaterial. För att få en optimal glidrörelse appliceras idag ett av våra specialiserade PTFE-innehållande lågfriktionsfett på kontaktytorna.

Kika gärna in deras informationsfilm här.

Bransch: Verkstadsindustri

Mervärde:

  • Syntetiskt smörjfett specialutvecklat för låg statisk och dynamisk friktion i glidkontakter vilket ger mjuk och ryckfri rörelse.

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Lab och testverksamhet
  • Produkter inom Smörjfett