Samarbete kring friktionsmätning kan ge svar på hur man motverkar missljud

Fordonsindustrin arbetar målmedvetet för att uppfylla de högt ställda kraven på såväl faktisk som upplevd kvalitet. Kunders upplevda kvalitet kan, bland mycket annat, påverkas av missljud av olika slag. Missljud orsakas ofta av vibrationer eller friktion mellan ytor som rör sig hastigt. När ytorna ”släpper greppet” om varandra skapas ett knäppande missljud som kallas Stick-slip-fenomen.

– Det finns olika metoder att motverka Stick-slip som vi på Gleitmo erbjuder redan idag. Men vid våra egna mätningar i en applikation hos Volvo Cars började vi fundera över om inte vår testmaskin/metod vore ett intressant komplement till de metoder som normalt används inom fordonsindustrin, berättar Sven Berlander, Gleitmos ägare och utvecklingsansvarig för Gleitmos Lab och testverksamhet.

Gleitmo presenterade sina idéer för Volvo Cars som tyckte att det var naturligt att titta närmare på det eftersom ligger i linje med Volvos mål att utveckla lösningar kring friktion och missljud.

Volvo Cars ingår i Squeek and Rattle Competence Arena (SRCA) som är ett samarbete mellan Chalmers, ÅF, LeanNova, BETA, Volvo Lastvagnar, Gleitmo, CEVT och Volvo Cars. Samarbetet har som mål att initiera projekt mellan den akademiska världen och industrin för att hitta nya innovationer och lösningar mot missljud.

Diskussioner ledde till att Volvo Cars tog initiativet att starta ett examensarbete i ämnet. Examensarbetet inleddes i samverkan mellan Luleå Tekniska Högskola, Volvo Cars samt Gleitmos testmaskinleverantör, Anton Paar GmbH.

Ett flertal tester gjordes med olika testparametrar med två olika maskiner: Siegler och Anton Paar. Förhoppningen är att man skall kunna får ut data om friktionsegenskaperna hos olika materialkombinationer. Dessa data skall ge värdefull kunskap om vilka material, ytbehandlingar, ytstrukturer och eventuella smörjmedel som fungerar för att motverka missljud i framtidens fordon.

– Idag är man i allt för stor utsträckning hänvisad till att testa sig fram till olika materialkombinationer så syftet har varit att undersöka om man i förväg kan få data som kan förutsäga risken för Stick-slip i vanliga konstruktionsmaterial hos bilindustrin. Anton Paar-maskinen som vi har i vår testavdelning har visat sig vara ett bra komplement till Siegler-maskinen som finns hos Volvo idag, säger Sven Berlander.

På Gleitmo hoppas man på fler projekt som ger kunskap i området.

– Vi tror att de nya kunskaperna dessutom kan ge nytta även för andra branscher. Stick-slip förekommer i flera industrier såsom plast-, pneumatik- och hydraulikindustrin, avslutar Sven Berlander.

Bransch: Automotive

Mervärde:

  • Komplementtester som minskar risken för Slip-stick.

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Lab och testverksamhet
  • Produkter inom Smörjfett