Rätt smörjfett gav stora vinster och bättre driftsäkerhet.

En av våra kunder inom stålindustrin hade problem med ett smörjfett som hårdnade i rullningslager och matarledningar när det utsattes för höga temperaturer i anlöpningsugnarna.

Gleitmo fick i uppdrag att hitta ett smörjfett till en rimlig kostnad som inte hårdnade i matarledningar eller i själva lagret. Vi valde ut några intressanta alternativ och bestämde oss för att göra tre olika tester i vårt testlabb:

  1. Glidfriktion i en Anton Paar MCR302 med tribometer vid +140°C och +200°C.
  2. Rullmotstånd i ett kullager i samma tribometer +140°C och +200°C.
  3. Samma metod som i det första alternativet, men fettmängden vägdes före och efter testen för att mäta basoljeevaporationen.

Positiva resultat från vårt testlabb

När vi genomförde testerna såg vi att det fanns tydliga skillnader mellan den produkt som användes och de produkter som vi testade. Både när det gäller friktion och rullmotstånd vid höga temperaturer och mängden basolja som dunstar.

Vi antog att mängden basolja som försvinner hänger samman med att oljan hårdnar. Och mycket riktigt, det fanns flera produkter som fungerade bättre. Den som fungerade bäst använde vi sedan för praktiska prover.

Förutom att man hittat ett smörjfett som inte hårdnar i vare sig lager eller matarledningar har Gleitmo bidragit till att reducera användningen av fett för kunden med cirka 40%. Med samma höga kapacitet.

Nu har kunden möjlighet att ersätta flera olika produkter med en enda. Genom att minska antalet produkter minskar risken att använda fel produkt, och det sparar förstås mycket pengar.

Bransch: Stålindustrin

Mervärde:

  • 40 % mindre förbrukning ger stora besparingar
  • Flera produkter kan ersättas vilket betyder minskad risk för felhantering.
  • Minskat slitage/friktion på rullningslager och mindre risk för driftstopp.

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Lab och testverksamhet
  • Produkter inom Smörjfett